1.7
1.9803
0.1828
0.024
Əlavə etPlus
+
Mütəxəssislər